Josef Mikl 1929 - 2008

Fotos: Arbeit an den Wandbildern 1996

Josef Mikl arbeitet an den Wandbildern 1996, Arsenal

Arbeit an den Wandbildern 1996 im Arsenal.

Arbeit an den Wandbildern 1996
Arbeit an den Wandbildern 1996